Aktualności

17.06.2015
BEZPIECZNA PRACA ROLNIKA.
BEZPIECZNA PRACA ROLNIKA. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach współpracy z innymi instytucjami prowadzi działania na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy rolniczej poprzez upowszechnianie wiedzy o zagrożeniac

BEZPIECZNA PRACA ROLNIKA.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w ramach współpracy z innymi instytucjami prowadzi działania na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy rolniczej poprzez upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach wypadkowych i wdrażanie zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwach rolnych.

Do wypadków w gospodarstwach rolnych dochodzi najczęściej wskutek:

· upadku -  na nierównym podłożu (śliskie, nierówne, nieutwardzone podwórze, nieuprzątnięte ciągi

komunikacyjne, nieodpowiednie obuwie stosowane podczas pracy);

-  z wysokości ( nieprawidłowo skonstruowane drabiny, schody, niezabezpieczone otwory,

nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z ciągników i maszyn rolniczych);

· pochwycenia lub uderzenia przez ruchome części maszyn i urządzeń (uszkodzone lub niekompletne osłony, niewyłączenie maszyny przy wykonywaniu czynności obsługowych, brak ostrożności i pośpiech podczas obsługi maszyn i urządzeń);

· uderzeń, pogryzień, przygnieceń przez zwierzęta (nieumiejętna i niewłaściwa obsługa, niewłaściwe warunki bytowe zwierząt).

Aby uniknąć lub wyeliminować ryzyko powstania zdarzeń wypadkowych zalecamy:

· wyrównać i utwardzić nawierzchnię podwórza i ciągów komunikacyjnych w obrębie gospodarstwa;

· ograniczać śliskość nawierzchni w obejściu i w pomieszczeniach inwentarskich;

· stosować właściwe obuwie robocze (na protektorowanej, antypoślizgowej podeszwie,

wygodne i przylegające do kostki);

· używać bezpiecznych drabin, posiadających zabezpieczenia przed obsunięciem i odpowiednio

skonstruowanych schodów, bez uszkodzeń i nierówności stopni, zaopatrzonych w poręcze;

· zabezpieczyć przykryciem lub barierkami ochronnymi wszelkiego rodzaju otwory, kanały, studzienki;

· nie przewozić osób na błotnikach ciągnika, na przyczepach, na ładunkach;

· stosować wszelkiego rodzaju zabezpieczenia stanowisk pracy oraz maszyn i urządzeń tj. osłony, uchwyty, barierki.

Wszystkie ruchome i wirujące części maszyn muszą mieć osłony!

Wszelkie przeglądy, naprawy, regulacje i konserwacje maszyn można przeprowadzać tylko

po wcześniejszym wyłączeniu napędu!

· zachować należytą koncentrację uwagi i ostrożność podczas obsługi maszyn rolniczych i urządzeń;

· zapewnić odpowiednie stanowiska dla zwierząt w pomieszczeniach inwentarskich;

· zachować ostrożność i właściwy sposób obsługi podczas pracy ze zwierzętami.

To przykłady jak ograniczyć lub całkowicie wyeliminować zagrożenia, które na co dzień wiążą się z pracą rolnika i jego najbliższymi w gospodarstwie rolnym. Sposobów na kształtowanie bezpiecznej pracy i eliminowanie zagrożeń jest wiele, ale tylko od samego rolnika zależy co zrobi, aby podnieść bezpieczeństwo pracy w swoim gospodarstwie i uniknąć wypadku.

KRUS zachęca wszystkich rolników do wprowadzania w swoich gospodarstwach zmian poprawiających bezpieczeństwo i warunki pracy oraz do przestrzegania zasad bhp.

W sytuacji zaistnienia wypadku przy pracy rolniczej, przypominamy o obowiązku niezwłocznego, jak najwcześniejszego dokonania zgłoszenia go do Placówki Terenowej oraz zabezpieczenia miejsca i przedmiotów związanych z wypadkiem do czasu przeprowadzenia oględzin przez pracownika KRUS.

Rolników i ich rodziny serdecznie zapraszamy do udziału w działaniach prewencyjnych organizowanych przez KRUS (informacje o działaniach znajdują się na stronie:www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl) oraz do korzystania z broszur, poradników i ulotek publikowanych na stronie internetowej: www.krus.gov.pl