Aktualności

16.04.2019
APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY LASOWICE WIELKIE

APEL DO MIESZKAŃCÓW GMINY LASOWICE WIELKIE

W związku z występowaniem w ostatnim czasie na Opolszczyźnie kolejnych nielegalnych składowisk odpadów Wojewoda Opolski Adrian Czubak apeluje do mieszkańców o zgłaszanie do właściwych służb wszelkich zaobserwowanych nieprawidłowości odnośnie składowania i transportu odpadów lub ich wykorzystywania przez gospodarstwa rolne jako ulepszacza gleby, w sytuacji podejrzenia o prowadzenie nielegalnej działalności.

Odpowiednia postawa obywatelska może przyczynić się do zmniejszenia skutków zagrożeń wynikających z niewłaściwego postępowania z odpadami, a w szczególności z substancjami niebezpiecznymi.