Archiwum aktualności

23.02.2011
50-lecie pożycia małżeńskiego 2007 r.

Coroczną tradycją stało się w gminie honorowanie par które obchodziły jubileusz 50 pożycia małżeńskiego. W br. jubileusz obchodziło 10 par. Życzenia jubilatom składał Wójt Pan Daniel Gagat oraz Przewodniczący Rady Gminy Jerzy Bawej. Po wręczeniu medali i kwiatów wzniesiono toast za zdrowie jubilatów a przy wspólnym stole częstowano się kawą i ciastem.

Medale wręczono :

Kazimierze i Marianowi Dzikowskim z Tuł,

Elżbiecie i Franciszkowi Hermańskim z Gronowic,

Róży i Franciszkowi Jantos z Gronowic,

Ruth i Adolfowi Kinder z Jasienia,

Lidii i Franciszkowi Lasik z Chudoby,

Ricie i Pawłowi Luksa z Laskowic,

Hildegardzie i Wilhelmowi Sołtysek z Gronowic,

Annie i Hubertowi Warzyc z Laskowic,

Marii i Adolfowi Morawietz z Chudoby/medal w imieniu chorej żony odebrał mąż/

oraz Marii i Erykowi Szczęsny z Chocianowic którzy ze względów zdrowotnych nie dojechali na uroczystość ale medale i kwiaty w tym samy dniu zawiózł osobiście Kierownik USC Pan Piotr Lizoń.