Aktualności

15.01.2015
"Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów – Olesno”.
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu "Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów – Olesno”.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu

"Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów – Olesno”.

Obszar funkcjonalny obejmuje trzy powiaty: kluczborski, namysłowski i oleski. Gmina Lasowice Wielkie przystąpiła do Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów – Olesno 26 lutego 2014 r.

Projekt Strategii został przyjęty 12 stycznia 2015 r. Uchwałą Nr 1/2015 Zarządu Stowarzyszenia Obszar Funkcjonalny Kluczbork – Namysłów – Olesno. W Strategii określono misję i wizję oraz wskazano  propozycję działań dla każdego zdefiniowanego celu operacyjnego. Treść dokumentu poddanego pod konsultacje znajduje się w załączniku.

Opinie do projektu można zgłaszać w terminie od 23.01.2015 r. do 13.02.2015 r. poprzez wypełnienie poniżej zamieszczonego formularza: drogą elektroniczną na adres: rgk@lasowicewielkie.pl lub pisemnie na adres: Urząd Gminy Lasowice Wielkie, 46-282 Lasowice Wielkie 99a.

Uwagi i wnioski, które wpłyną po terminie pozostaną bez rozpatrzenia

Załączniki:

Projekt Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Kluczbork – Namysłów – Olesno.

Formularz zgłaszania uwag.