Aktualności

09.06.2015
„Strategia Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015-2025”
Zaproszenie na spotkanie dot. dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015-2025” w dniu 17.06.2015 r. o godz. 16.00

Zaproszenie na spotkanie dot. dokumentu pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015-2025” w dniu 17.06.2015 r. o godz. 16.00

Szanowni państwo,

w związku z trwającymi pracami nad dokumentem pn.: „Strategia Rozwoju Gminy Lasowice Wielkie na lata 2015-2025” zapraszam:

- przedstawicieli przedsiębiorców,

- przedstawicieli organizacji pozarządowych,

- kierowników jednostek organizacyjnych,

- przedstawicieli sołectw,

- radnych

z terenu gminy Lasowice Wielkie do Urzędu Gminy Lasowice Wielkie (sala narad) na spotkanie, na którym m.in.:

- zaprezentowane zostaną wyniki dotychczasowej pracy;

- podsumowane zostaną wyniki badań ankietowych;

- przedstawione zostaną kluczowe czynniki rozwoju,  logika założeń strategicznych;

- odbędzie się dyskusja nad założeniami strategicznymi.

Zaleca się potwierdzenie obecności uczestnictwa na powyższym spotkaniu telefonicznie w godzinach pracy Urzędu, nr tel.: 77 417 54 82 lub poprzez przesłanie karty zgłoszeniowej na adres e-mail: rgk@lasowicewielkie.pl do dnia 16.06.2015 r.

Wójt Gminy Lasowice Wielkie

Daniel Gagat

Załączniki:

Karta zgłoszeniowa,

Wstępna diagnoza i analiza SWOT.