Aktualności

22.05.2012
„Jakość Doliny Stobrawy”
Regulamin konkursu na produkt lokalny „Jakość Doliny Stobrawy” Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Doliny Stobrawy” ogłasza konkurs na Produkt Lokalny.

 

Celem konkursu jest zidentyfikowanie i promocja zasobów obszaru działalności LGD „Doliny Stobrawy”.

Dokument do pobrania : regulamin