Aktualności

21.08.2017
Wójt Gminy Lasowice Wielkie informuje, że został rozstrzygnięty konkurs ofert na wykonywanie zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w drugim półroczu 2017 roku przez organizacje pozarządowe
18.08.2017
Informacja o wpłynięciu wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
07.08.2017
PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODROGRAM2017
03.08.2017
Informuję, że Gmina Kluczbork wspólnie z Powiatem Kluczborskim organizuje Gminno-Powiatowe Dożynki w Kujakowicach, które odbędą się 2-3 września.
03.08.2017
Informacja o rozpoczęciu prac geodezyjnych
28.07.2017
GMINA LASOWICE WIELKIE reprezentowana przez WÓJTA GMINY LASOWICE WIELKIE ogłasza konkurs ofert na dotację z budżetu Gminy Lasowice Wielkie na realizację zadań z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Pierwsza Poprzednia 1 2 3 4 5 6 31 32 33 Ostatnia